Geschil met de rechtsbijstandsverzekeraar: wat te doen?

De kans bestaat dat u een geschil met uw rechtsbijstandsverzekeraar krijgt. Het zal dan waarschijnlijk gaan om een van de volgende onderwerpen:

  • U wilt beroep doen op uw verzekeringen, echter stelt de verzekeraar dat u in dit geval geen recht heeft op bijstand.

  • U wilt in een kwestie doorprocederen, maar uw verzekeraar meent dat er geen kans van slagen is.

  • U wilt een eigen advocaat kiezen en de kosten hiervan moeten door uw verzekeraar worden betaalt. Uw verzekeraar geeft hier geen toestemming voor.

Binnen drie maanden na afsluiting van de verzekering kan de eerste situatie zich voordoen bij het aanmelden van een juridisch conflict. Bij de meeste verzekeraars is in de polisvoorwaarden een 3 maanden wachttermijn opgenomen. Gebeurtenissen binnen deze termijn worden dan ook niet gedekt.

De verzekeraar kan ook weigeren om bijstand te verlenen als de medewerker vindt dat uw confclit niet binnen de dekking van uw polis valt.

Wat u dan kunt doen is in de eerste plaats altijd een schriftelijke melding van uw klachten maken, bij voorkeur bij het klachtenbureau van de verzekeraar zelf. Is deze afhandeling dan niet naar uw tevredenheid? Dan kunt u besluiten een officiële klacht in te dienen. Dit gebeurt bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). In het ergste geval kunt u het geschil met uw verzekeraar ook aan de burgerlijke rechter voorleggen.

Redelijke kans op succes

Onenigheid tussen de verzekeraar en uzelf kan ontstaan over de vraag hoe een zaak aan moeten worden gepakt en of u er succes bij heeft.

Opgenomen in de polisvoorwaarden van uw verzekering staat dat een geschil alleen wordt gedekt als het voor u een kans van slagen heeft. Hierover kunnen u en uw verzekeraar dan ook van mening verschillen. Ook kan onenigheid ontstaan over de aanpak van een zaak. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u beroep doen op de zogenaamde geschillenregeling.

Geschillenregeling

Het komt er in de praktijk op neer dat u, op kosten van uw verzekeraar, een onafhankelijke derde (een advocaat), kunt vragen om een second opinion. Uw zaak kan, indien deze derde partij het met u eens is, door deze of een andere advocaat worden voortgezet, op kosten van uw verzekeraar.

Deelt deze derde partij de visie van uw verzekeraar, kunt u alsnog de zaak voortzetten, echter op eigen kosten en bij een externe advocaat. Behaalt deze advocaat vervolgens een positief resultaat, krijgt u achteraf alsnog de kosten vergoed van uw verzekeraar.

Eigen advocaatkeuze

Vele mensen denken dat het mogelijk is om met een rechtsbijstandsverzekering bij ieder geschil zelf een advocaat te kiezen. Echter zijn vrijwel alle rechtsbijstandsverzekeringen in ons land naturaverzekeringen. Dit wil zeggen dat een juridisch conflict door een jurist of advocaat wordt behandeld, die bij de verzekeraar zelf werkzaam is. Enkel in uitzonderingsgevallen kunt u zelf een advocaat inschakelen, op kosten van uw verzekeraar. Dit kan als bijvoorbeeld een procedure gevoerd wordt waarvoor het verplicht is om bijstand van een advocaat te hebben. Of als u met uw verzekeraar van mening verschilt en dus een second opinion inschakelt.

TIPS

  • Meeverzekeren: Kijk goed na of ook uw partner, kinderen of andere inwonende familieleden ook zijn meeverzekerd als u een rechtsbijstandverzekering afsluit. Dit zal echter in de meeste gevallen automatisch zijn.
  • Ondersteuning en advies: Diverse organisaties en instanties in ons land kunnen u voorzien van juridisch advies. Soms zelfs praktische juridische ondersteuning. Denk aan: vakbonden, de Consumentenbond en de ANWB. Deze instanties hebben uiteraard eigen specialismen en leveren niet op ieder gebied ondersteuning of advies. Afhankelijk van uw zaak kunt u terecht bij andere instanties.
  • Overstappen van verzekeraar: Wilt u overstappen naar een andere verzekeraar? Zoek dan eerst goed uit of er een wachttijd bij de nieuwe verzekeraar is. Sommige verzekeraars hanteren namelijk geen wachttijd bij oversluiting.
  • Geschil met financiële dienstverleners: KiFiD is er om als onafhankelijke partij te bemiddelen bij geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Daarnaast adviseren zij ook. Hiertoe behoren de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening en de Ombudsman.
  • Raad voor Rechtsbijstand: De Raad houdt zich bezig met het toezicht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze wordt onder andere door het Juridisch Loket, mediators en advocaten verleend. Mocht hier iets fout gaan, kun je bij de Raad terecht.
  • Juridisch Loket: Het Juridisch Loket is een onafhankelijke organisatie. Iedereen kan hier vrijblijvend terecht voor advies. Ook is dit advies, de eerste keer, gratis. Het Juridisch Loket wordt door de overheid gesteund en gefinancierd door de Raad. Hier kun je met diverse juridische problemen terecht.

ENKELE AANBIEDERS

HELLOW LAW

Bezoek

LEGALLOYD

Bezoek
© rechtsbijstandsklachten.nl 2024 / Partners / Disclaimer / Sitemap