Werking zakelijke rechtsbijstandverzekering

Zelfstandige ondernemers kunnen bij de bedrijfsvoering te maken krijgen met zakelijke conflicten, waarbij er deskundige juridische hulp nodig kan zijn. Indien u als ondernemer een rechtsbijstandverzekering zakelijk heeft afgesloten kunt u daar een beroep op doen. Hebt u geen rechtsbijstandverzekering zakelijk dan zult u zelf een juridisch adviseur of advocaat moeten inschakelen en krijgt u ongetwijfeld te maken met hoge kosten. Zeker als het zakelijke conflict zover oploopt dat er een rechtszaak gevoerd moet worden. Het afsluiten van een zakelijke rechtsbijstandverzekering biedt elke ondernemer dan ook voordelen en een dekking, die aansluit bij het bedrijfsrisico.

Basisdekking zakelijke rechtsbijstandverzekering

Op het gebied van de zakelijke rechtsbijstand bieden de verzekeraars veelal een basisdekking en kan de zakelijke rechtsbijstandverzekering naar wens worden uitgebreid met een specifieke dekking. De dekking van de rechtsbijstandverzekering zakelijk kan betrekking hebben op de meest uiteenlopende geschillen en conflicten. Uw bedrijf kan bijvoorbeeld schade lijden als gevolg van een onrechtmatige daad van een ander bedrijf, maar u kunt als ondernemer ook te maken krijgen met een afwijzing van een bouwvergunning die is aangevraagd bij de gemeente.

Aanvullende dekkingen rechtsbijstandverzekering zakelijk

Naast de basisdekking is het mogelijk om de zakelijke rechtsbijstandverzekering verder uit te breiden om op bepaalde gebieden voor extra zekerheid te kiezen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om arbeidsrechtelijke geschillen met medewerkers, maar ook om deskundige hulp bij incassoproblemen of om conflicten met de overheid. Een arbeidsgeschil kan zich bijvoorbeeld voordoen als er een medewerker ontslagen moet worden, waarvoor een ontslagprocedure gestart moet worden of als er een conflict ontstaat omtrent het salaris.

• Basisdekking zakelijke rechtsbijstand
• Dekking voor arbeidsrecht
• Dekking bedrijfsvoering
• Hulp bij incasso
• Dekking voor conflicten met de overheid
• Dekking voor geschillen ten aanzien van onroerende zaken

Premie zakelijke rechtsbijstandverzekering

De premie van een rechtsbijstandverzekering zakelijk wordt berekend aan de hand van verschillende factoren. De uitgebreidheid van de dekking van de zakelijke rechtsbijstandverzekering heeft bijvoorbeeld invloed op de hoogte van de premie, maar er zal ook worden gekeken naar de omvang van het risico ten aanzien van de bedrijfsactiviteiten.

Terug naar overzicht

TIPS

  • Meeverzekeren: Kijk goed na of ook uw partner, kinderen of andere inwonende familieleden ook zijn meeverzekerd als u een rechtsbijstandverzekering afsluit. Dit zal echter in de meeste gevallen automatisch zijn.
  • Ondersteuning en advies: Diverse organisaties en instanties in ons land kunnen u voorzien van juridisch advies. Soms zelfs praktische juridische ondersteuning. Denk aan: vakbonden, de Consumentenbond en de ANWB. Deze instanties hebben uiteraard eigen specialismen en leveren niet op ieder gebied ondersteuning of advies. Afhankelijk van uw zaak kunt u terecht bij andere instanties.
  • Overstappen van verzekeraar: Wilt u overstappen naar een andere verzekeraar? Zoek dan eerst goed uit of er een wachttijd bij de nieuwe verzekeraar is. Sommige verzekeraars hanteren namelijk geen wachttijd bij oversluiting.
  • Geschil met financiële dienstverleners: KiFiD is er om als onafhankelijke partij te bemiddelen bij geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Daarnaast adviseren zij ook. Hiertoe behoren de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening en de Ombudsman.
  • Raad voor Rechtsbijstand: De Raad houdt zich bezig met het toezicht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze wordt onder andere door het Juridisch Loket, mediators en advocaten verleend. Mocht hier iets fout gaan, kun je bij de Raad terecht.
  • Juridisch Loket: Het Juridisch Loket is een onafhankelijke organisatie. Iedereen kan hier vrijblijvend terecht voor advies. Ook is dit advies, de eerste keer, gratis. Het Juridisch Loket wordt door de overheid gesteund en gefinancierd door de Raad. Hier kun je met diverse juridische problemen terecht.

ENKELE AANBIEDERS

HELLOW LAW

Bezoek

LEGALLOYD

Bezoek
© rechtsbijstandsklachten.nl 2024 / Partners / Disclaimer / Sitemap