Wat is een rechtsbijstandsverzekering?

Uit alledaagse situaties kunnen soms vervelende conflicten ontstaan. Denk bijvoorbeeld tijdens de aankoop van producten, bij de verbouwing van uw woning, medische kwesties, arbeidsconflicten of verkeersongevallen.

Een rechtsbijstandsverzekering dekt onder andere de financiële gevolgen van een juridisch conflict. De verzekerde krijgt juridisch advies van een jurist van de rechtsbijstandverzekeraar. Mocht het conflict uitdraaien op een gerechtelijke procedure, dan worden de proceskosten en de kosten van een externe deskundige en/of advocaat vergoed.

Bekende rechtshulp stichtingen

Veel verschillen de diverse rechtsbijstandverzekeringen niet va elkaar, behalve de opbouw van de polis en de premie. Er zijn namelijk een aantal aparte verzekeraars die juridische hulp bieden. De bekendsten zijn: DAS, Arag, SAR, Univé Rechtshulp en SRK. Deze stichtingen gebruiken normaal gesproken dezelfde basismodellen en verschillen alleen in: eigen risico, de hoogte van het minimumbedrag, de premies en het aantal pakketten waar uit gekozen kan worden.

Gezinssituatie en meeverzekerden

In de meeste gevallen zal het huishouden een gezinsrechtsbijstandspolis hebben. Hierbij zijn gezinsleden meeverzekerd en is het niet nodig om ieder lid apart te verzekeren. Over het algemeen geldt dit ook voor andere inwonenden zoals schoon- of grootouders of een au-pair. Bij de meeste gezinspolissen zijn automatisch de andere leden en inwonenden meeverzekerd. De dekking verschilt echter per verzekering op een aantal punten.

  • andere permanente inwonenden (familieleden) zullen bij de meeste verzekeraars wel automatisch worden gedekt

  • bij de meeste verzekeraars is er dekking voor verhaalsrechtsbijstand in geval van inwonenden die geen familie zijn of ander huishoudelijk personeel

  • passagiers die meereizen, ook in een vaar- of voertuig

Basis rechtsbijstandspolissen

De polis waar de meeste mensen voor kiezen is een basis rechtsbijstandsverzekering. Deze dekt verkeerszaken, kleinere geschillen, mediation en ander algemeen juridisch advies. Hierbij bestaat bij de meeste verzekeraars de optie om andere dekkingen los af te sluiten. Dit scheelt bij de meeste gevallen in premie. Modules die erbij afgesloten kunnen worden zijn dan bijvoorbeeld voor vermogensbeheer, werk en inkomen of over fiscaal recht. Zo is het mogelijk om de polis af te sluiten die precies past bij uw situatie.

Wat wordt niet gedekt?

U bent met een rechtsbijstandsverzekering niet in alle gevallen van hulp verzekerd. Er zijn namelijk een aantal verzekeraars die bijvoorbeeld dekkingsgebieden (qua land of de EU) beperken. Een geschil met een automobilist van buiten de EU wordt dan mogelijk niet gedekt. Ook hulp bij scheidingen dekken rechtsbijstandsverzekeringen niet, echter kan vaak wel via de verzekeraar een mediator worden ingeschakeld. Alles wat wel en niet wordt gedekt is uiteraard te vinden in de polis.

 

TIPS

  • Meeverzekeren: Kijk goed na of ook uw partner, kinderen of andere inwonende familieleden ook zijn meeverzekerd als u een rechtsbijstandverzekering afsluit. Dit zal echter in de meeste gevallen automatisch zijn.
  • Ondersteuning en advies: Diverse organisaties en instanties in ons land kunnen u voorzien van juridisch advies. Soms zelfs praktische juridische ondersteuning. Denk aan: vakbonden, de Consumentenbond en de ANWB. Deze instanties hebben uiteraard eigen specialismen en leveren niet op ieder gebied ondersteuning of advies. Afhankelijk van uw zaak kunt u terecht bij andere instanties.
  • Overstappen van verzekeraar: Wilt u overstappen naar een andere verzekeraar? Zoek dan eerst goed uit of er een wachttijd bij de nieuwe verzekeraar is. Sommige verzekeraars hanteren namelijk geen wachttijd bij oversluiting.
  • Geschil met financiële dienstverleners: KiFiD is er om als onafhankelijke partij te bemiddelen bij geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Daarnaast adviseren zij ook. Hiertoe behoren de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening en de Ombudsman.
  • Raad voor Rechtsbijstand: De Raad houdt zich bezig met het toezicht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze wordt onder andere door het Juridisch Loket, mediators en advocaten verleend. Mocht hier iets fout gaan, kun je bij de Raad terecht.
  • Juridisch Loket: Het Juridisch Loket is een onafhankelijke organisatie. Iedereen kan hier vrijblijvend terecht voor advies. Ook is dit advies, de eerste keer, gratis. Het Juridisch Loket wordt door de overheid gesteund en gefinancierd door de Raad. Hier kun je met diverse juridische problemen terecht.

ENKELE AANBIEDERS

HELLOW LAW

Bezoek

LEGALLOYD

Bezoek
© rechtsbijstandsklachten.nl 2024 / Partners / Disclaimer / Sitemap