Klachten: Rechter, Ombudsman en KiFiD

Indien de verzekerde er niet in slaagt zijn probleem met de rechtsbijstandverzekeraar zelf op te lossen, staan hem in principe verschillende procedures ter beschikking. De eerste is om de rechtsbijstandverzekeraar voor de rechtbank te dagen. Voor deze procedure is vaak rechtsbijstand door een advocaat verplicht, hetgeen deze procedure (zeer) kostbaar kan maken. Wel bepalen de meeste polisvoorwaarden dat deze kosten door de rechtsbijstand verzekeraar worden terugbetaald indien de verzekerde achteraf in het gelijk zal worden gesteld.

KiFiD & Ombudsman

De tweede mogelijkheid is een klacht in te dienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Bij het KiFiD kunnen consumenten terecht met hun klachten over o.a. banken en verzekeraars, waaronder rechtsbijstandverzekeraars. Het KiFiD bestaat uit de Ombudsman en de Geschillencommissie. De klacht van verzekerde komt eerst terecht bij de Ombudsman. Mocht bemiddeling van de Ombudsman het probleem met de rechtsbijstand verzekering niet hebben opgelost, dan kan de verzekerde binnen drie maanden een procedure bij de Geschillencommissie van het KiFiD instellen. De procedure bij de Geschillencommissie van het KiFiD is onderworpen aan reglementen en heeft de vorm van een bindend advies.

Terug naar overzicht

TIPS

  • Meeverzekeren: Kijk goed na of ook uw partner, kinderen of andere inwonende familieleden ook zijn meeverzekerd als u een rechtsbijstandverzekering afsluit. Dit zal echter in de meeste gevallen automatisch zijn.
  • Ondersteuning en advies: Diverse organisaties en instanties in ons land kunnen u voorzien van juridisch advies. Soms zelfs praktische juridische ondersteuning. Denk aan: vakbonden, de Consumentenbond en de ANWB. Deze instanties hebben uiteraard eigen specialismen en leveren niet op ieder gebied ondersteuning of advies. Afhankelijk van uw zaak kunt u terecht bij andere instanties.
  • Overstappen van verzekeraar: Wilt u overstappen naar een andere verzekeraar? Zoek dan eerst goed uit of er een wachttijd bij de nieuwe verzekeraar is. Sommige verzekeraars hanteren namelijk geen wachttijd bij oversluiting.
  • Geschil met financiële dienstverleners: KiFiD is er om als onafhankelijke partij te bemiddelen bij geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Daarnaast adviseren zij ook. Hiertoe behoren de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening en de Ombudsman.
  • Raad voor Rechtsbijstand: De Raad houdt zich bezig met het toezicht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze wordt onder andere door het Juridisch Loket, mediators en advocaten verleend. Mocht hier iets fout gaan, kun je bij de Raad terecht.
  • Juridisch Loket: Het Juridisch Loket is een onafhankelijke organisatie. Iedereen kan hier vrijblijvend terecht voor advies. Ook is dit advies, de eerste keer, gratis. Het Juridisch Loket wordt door de overheid gesteund en gefinancierd door de Raad. Hier kun je met diverse juridische problemen terecht.

ENKELE AANBIEDERS

HELLOW LAW

Bezoek

LEGALLOYD

Bezoek
© rechtsbijstandsklachten.nl 2024 / Partners / Disclaimer / Sitemap